.

OFERTA USŁUG WAŻNE DO 10 maja 2022

Praca tylko z  klientami pozyskanymi wcześniej.

 

Opis ogólny wybranej daty – cena 50 zł. Czas realizacji  sobota.

Horoskop Horarny – cena 70 zł. Czas realizacji sobota. Dotyczy spraw bieżących. Jego czas trwałości to pół  roku. Odpowiada na konkretne pytania. W zakładce zamówienia są podane przykładowe pytania a także możliwość napisania własnego pytania. Prawidłowość interpretacji jest uzależniona od zrozumienia pytania. Często astrologowie uściślają. Każdy wie ,że część słów ma wiele znaczeń, a astrolog nie zawsze jest też jasnowidzem.

Horoskop Urodzeniowy  – cena 230 zł. Czas realizacji 4-7 dni –  odpowiedź -niedziela. Ten horoskop rysuję na datę, miejsce oraz godzinę i minutę  urodzenia . Waga tego horoskopu jest ogromna mówi on o osobistym potencjale klienta czyniąc go niepowtarzalnym człowiekiem. Decydujący jest punkt ascendentu. Punktów jest 360 (okrąg), zmieniają się co 4 minuty. W tej analizie klient otrzyma informację o swoim temperamencie oraz to co jest najważniejsze z punktu widzenia astrologa. Zamieszczam rysunek kosmogramu.

Można zamówić badanie tylko jednej ze sfer życia. Cena 180 zł. Czas realizacji niedziela.

A) Sfera zawodowa z zasobami materialnymi.

B) Sfera związków również partnerzy biznesowi.

C) Sfera osobistego rozwoju i talenty zawarte w tej dacie.

Horoskopy porównawcze – kontaktowe. Po wcześniejszym ustaleniu z klientem. Wycena indywidualna. Ten horoskop powstaje z dwóch horoskopów urodzeniowych. Można go zrobić w sposób wysoce profesjonalny lub w ogólnym oglądzie – zależy od podanych dat.  Takie horoskopy robię nie tylko w relacjach miłosnych, ale i rodzinnych rodzic-dziecko, itp. czy relacjach społecznych np. nauczyciel – uczeń i inne. Jest on szczególnie ważny przy irracjonalnych reakcjach i zachowaniach. np. jestem z natury spokojnym człowiekiem a tę osobę najchętniej „bym zabił” lub inna opowieść „nienawidzę i kocham jednocześnie”. Najczęściej interpretacja horoskopów porównawczych to bilans zysków i strat. To ten rodzaj horoskopu pomaga mi wychowywać dzieci, a wszelkie napięcia w kontaktach międzyludzkich są dla mnie czytelne i łatwo je rozwiązuje. Dlatego śmiało głoszę tezę astrologia jest  skutecznym narzędziem pomagającym człowiekowi.

Prognoza astrologiczna – cena 250 zł. Czas realizacji 7 dni. Oparta o obecne pozycje planet robiona jest na rok od daty zamówienia. Opiera się w pierwszej kolejności o planety uniwersalne poprzez społeczne i uwzględnia osobiste zapotrzebowanie klienta w obrębie ego. woli działania, chęci luksusu. W tej prognozie brak zagrożeń życia.

Horoskopy elekcyjne – wybór dnia pod konkretne zamierzenie życiowe. np ślub, założenie firmy, rozpoczęcie budowy, założenie sprawy w sądzie. Jest  to horoskop robiony pod konkretne zamówienie, czyli jak to się pięknie mówi „szyty na miarę potrzeb”. Cena ustalana indywidualnie.